Стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2016 г.

Предвидени за целта са близо 18 млн. лв.

Стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2016 г.
284 ~ 2 мин. четене

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от днес започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2016 година.

Средствата, предвидени за нейната финансова реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г., са в размер на 17 902 942 лв. Предвижда се през тази година около 44 700 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация.

Програмата е с продължителност 10 дни, като НОИ поема цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 5 лв. за всеки ден от престоя. Всяко лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите със 17 юридически лица за общо 47 заведения, изпълнители на програмата.

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването им трябва да е диагностично уточнено и лекуващият им лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Право да ползват програмата имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Коментари: 0