Строителите очакват по-малко поръчки следващите месеци

Общият показател на бизнес климата се подобрява заради дейността досега

Строителите очакват по-малко поръчки следващите месеци

Снимка: Economic.bg/Архив

Националният статистически институт отчита увеличение с 0.9 пункта през декември на общия показател за бизнес климата в България. Повишението се дължи на подобрение при всички сектори на икономиката - промишлеността, строителството и сектора на услугите.

Най-голямо е увеличението на съставния показател „бизнес климат в строителството“, който се повишава с 2.6 пункта заради получените нови поръчки през последния месец и очакванията за запазването им. Прогнозите на строителните предприемачи за дейността през следващите три месеца обаче се влошават. Относно продажните цени в строителството, по-голяма част от мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

При услугите показателят за бизнес климата се увеличава с 0.9 пункта, а очакванията на мениджърите за търсенето на услуги през следващите три месеца са оптимистични. Относно продажните цени мениджърите са на мнение, че ще останат без промяна в следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 0.7 пункта, като данните на НСИ показват и увеличение в осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Мениджърите очакват запазване на нивото на продажните цени в следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва приблизително нивото си от  предходния месец. Прогнозите  на търговците на дребно както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците от външния пазар през следващите три месеца са благоприятни. Търговците очакват и запазване на продажните цени за предстоящото тримесечие. Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса и в четирите отрасъла.

Коментари: 0