1250 свободни работни места на трудовите борси през септември

Вижте заявените свободни работни места

1250 свободни работни места на трудовите борси през септември

1252 свободни работни места са обявени в реалния сектор през септември, сочат данни на Агенция по заетостта. В страната са проведени 17 трудови борси, в които са взели участие близо 1700 лица, търсещи работа. 

В рамките на месеца се организираха 8 общи трудови борси в градовете Свиленград, Кирково, Златоград, Монтана, Габрово, Радомир, Плевен, Кюстендил, Своге и Джебел. Близо 600 свободни работни места обявиха 111 работодатели. Предложенията на първичния пазар на труда бяха представени пред повече от 1 030 търсещи работа лица. 

Обявените работни позиции са предимно в сферата на търговията, услугите, хотелиерството, ресторантьорството, индустрията, дървообработващата промишленост, текстилното производство, мебелното производство, производството на изделия от пластмаса, козметичното производство, сладкарството и хлебарството, шивашката промишленост, производството на помощно корабно оборудване, строителството, металургията, металообработването, машиностроенето и др.

Заявените от работодателите свободни работни места са за следните длъжности: мениджър екип, кредитен консултант, технически секретар, помощник-брокер, специалист ТРЗ, продавач-консултант, офис-асистент, ветеринарен техник, барман, сервитьор, майстор производство на хлебни изделия, продавач, пакетировач, полировач, сезонен работник, сортировач предварителна сортировка, работник товаро-разтоварни дейности,  електромонтьор промишлено оборудване, механик промишлено оборудване, шлосер, машинен оператор дървообработване, машинен оператор металорежещи машини, машинен оператор в шевното производство, в производството на каучукови и пластмасови изделия, и др. В сектор строителство работодателите търсят строителен инженер, електроинженер, строител пътища, кофражист, багерист, отчетник счетоводство, технически сътрудник, работник строителство, електротехник поддръжка сгради, шофьор товарни автомобили, чистач, общ работник и др.

5 специализирани трудови борси – за младежи, се проведоха в градовете Ловеч, Козлодуй, Враца, Велико Търново и Пазарджик. 107 работодатели обявиха 532 свободни работни места предимно в сферата на машиностроенето, производството на изделия от пластмаса, хотелиерството и ресторантьорството, шивашката промишленост, мебелната промишленост, месопреработвателната промишленост, търговията, производството на фуражни храни, санитарен фаянс, леене на метал и др.

Набират се машинен оператор кроене, машинен оператор шиене, гладач, окачествител, секционен майстор, машинен оператор леене на керамика, опаковчик, работник подови настилки,  полировчик, шлайфист, оператор преса, електротехник, екструдерист, кредитен експерт-банка, продавач-консултант, работник правене на колбаси, технически сътрудник, смесител-смесоприготвител, леяр, готвач, камериерка, администратор хотел, сервитьор, общ работник, поддръжка дърводелски машини, гатерист, банцигар, оператор CNC, ОТК, инженер-конструктор, инженер- технолог, стругар, фрезист, оператор химично оборудване и др. Трудовите борси посетиха над 500 младежи.

Специализирана трудова борса в областта на образованието организира Агенцията по заетостта в началото на септември в гр. Дулово. В борсата взеха участие 8 работодатели от сектор образование в общините Дулово и Алфатар. Те обявиха 10 свободни работни места – предимно за учители и възпитатели. Борсата посетиха 20 търсещи работа лица с необходимото образование и квалификация, поканени от трудовите посредници. Безработните осъществиха директен контакт с представителите на училищата от двете общини, като преди това работодателите представиха свободните работни места и изискванията за заемането им.

Специализирана трудова борса за продължително безработни лица се проведе в гр. Сандански. В срещата се включиха 14 работодатели, които обявиха 157 свободни работни места. Представителите на реалния бизнес имат нужда от счетоводители, търговски представители, шофьори, оператори на машина, опаковачи, шивачи,  работници в кроялна, продавач-консултанти, готвачи, бармани, сервитьори, пиколо, строителни работници, дърводелци и общи работници. Трудовата борса посетиха над 120 търсещи работа лица.

През октомври 2016 г. Агенцията по заетостта планира провеждането на 18 трудови борси. 9 от тях ще бъдат общи, 7 – специализирани за младежи и 2 специализирани трудови борси в сферата на туризма. 

Коментари: 0