Търговец поиска от EVN да изключи тока на УМБАЛ „Пловдив“

Причината е неизплатени задължения за консумирано електричество на болницата

Търговец поиска от EVN да изключи тока на УМБАЛ „Пловдив“
364 ~ 1 мин. четене

Търговец на свободния пазар на ток е подал заявка до „Електроразпределение Юг“ за прекъсване на електрозахранването към УМБАЛ "Пловдив" на 09.07.2018 г. Причината е неизплатени задължения за консумирано електричество на болницата към търговеца на електроенергия.

Търговецът е декларирал, че неговият клиент - УМБАЛ Пловдив е уведомен на 26.06.2018 г. за датата на преустановяването на захранването.

Предвид обществената значимост на УМБАЛ Пловдив „Електроразпределение Юг“ уточнява, че болничният комплекс получава енергията си от търговец на свободния пазар. УМБАЛ Пловдив заплаща към „Електроразпределение Юг“ единствено цени за ползване на мрежовите услуги на дружеството, които се регулират от КЕВР и не подлежат на пряко договаряне.

„Електроразпределение Юг“ като мрежови оператор е задължен съгласно Закона за енергетиката да спази процедурата и да изпълни заявката, постъпила от доставчика на електроенергия.

Ролята на „Електроразпределение Юг“ в подобни случаи е ясно регламентирана от Закона за енергетиката в нормативно установените ангажименти на мрежовите оператори на свободния пазар.

В тази  връзка „Електроразпределение Юг“ няма отношение към въпросите, касаещи търговските взаимоотношения между УМБАЛ Пловдив и избрания от болницата доставчик на електроенергия - относно размера на дълга за консумирана електроенергия, срокове и начини на плащане, договорена цена на енергията и т.н.

Подкрепи Economic.bg