Първият „къс“ индексен фонд вече се търгува на БФБ

Този тип фонд е особено подходящ за инвестиция при очакване на спад на пазара

Първият „къс“ индексен фонд вече се търгува на БФБ

Снимка: Economic.bg/Архив

852 ~ 2 мин. четене

Търговията с дялове от Националния договорен фонд Expat Bulgaria Short SOFIX започна днес на Българска фондова борса (БФБ), съобщиха от там. Фондът е създаден от управляващото дружество "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД и следва обратното движение на индекса SOFIX, калкулиран от БФБ, а борсовият му код е BGXS. 

Expat Bulgaria Short SOFIX поддържа къси позиции в емисиите, съставляващи индексa SOFIX, в максимално близки до Индекса тегла. Доходността на фонда следва тази на индекса с обратен знак – т.е. ако българският пазар поевтинее, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност, и обратно.

„Стартът на търговията с първия „къс“ индексен фонд е знаково събитие за българския капиталов пазар в началото на 2020 г., не само защото това е първия фонд с обратна инвестиционна стратегия, но и защото продуктовото разнообразие е предпоставка за засилване на инвестиционния интерес към пазарите на БФБ.“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ по време на официалната церемония днес.

Номиналната стойност на един дял от фонда е 1 лев. Видовете дялове са безналични, поименни и свободно прехвърляеми. Маркет-мейкър на емисията е инвестиционният посредник БенчМарк Финанс АД. Максималният размер на отклонението в процент между котировките „купува“ и „продава“ е 5%. Минимална стойност на котировката в парично изражение към момента на въвеждането й е 2 500 лв.

Какви са предимствата на късия фонд?

На първо място диверсификация. Чрез Expat Bulgaria Short SOFIX инвеститорът получава експозиция към обратното движение на кошница от 15-те най-ликвидни акции на БФБ. Подходящ е за хеджиране на дълги позиции към индекса SOFIX. Освен това е подходящ и за инвестиция при очаквания за спадане на стойността на индекса SOFIX. Дава възможност да бъде използван при стратегии за търговия в рейндж (range trading).

Коментари: 0