Търсят консултант за разработка на транспортна стратегия

Министерството на транспорта е отделило 3 млн. лв за програмата, която трябва да се разработи до 2030 г.

Търсят консултант за разработка на транспортна стратегия
152 ~ 1 мин. четене

Министерството на транспорта обяви обществена поръчка за разработването на Интегрирана транспортна стратегия за периода до 2030 г. Това стана ясно от обявление в сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Възложителят пояснява, че България има нужда от ясна и последователна стратегия за развитие на транспортния сектор.

Интегрираната стратегия ще планира транспортни проекти, предвидени за изграждане с европейски или държавни средства, както и за финансиране от други международни финансиращи институции, като например публично-частни партньорства, частно финансирани инициативи и др.

За работата на консултанта е предвидено възнаграждение от 3 млн. лв. без ДДС.

От консултантът ще се иска да подготви анализ на нуждите на сектор транспорт, включващ всички видове транспорт – автомобилен, железопътен, вътрешноводен, морски, въздушен и интермодален. Да създаде електронна база данни, да изготви транспортен модел, посочвайки проекти за реализиране и да обобщи работата в окончателен доклад.

Оферти ще се приемат до 25.05.2015 г., а отварянето им е предвидено за 26.05.2015 г. в Министерството на транспорта.

Работата по новата транспортна стратегия трябва да приключи за 14 месеца. Поръчката ще се финансира със средства от ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт” 2014 – 2020 гПодкрепи Economic.bg