5-те държави с най-конкурентна икономика в света

Те са подредени според своя природен и интелектуален капитал, управление и др.

5-те държави с най-конкурентна икономика в света
7468 ~ 2 мин. четене

Научноизследователският институт SolAbility публикува своя годишен доклад Global Sustainable Competitiveness Index, в който се сравняват страните по света по нивото им на развитие и устойчивостта на икономиката им.

Проучването съставя класация на страните, които имат най-добри инструменти за стимулиране на икономическия растеж в бъдеще. Рейтингът се основава на "модела на конкурентоспособност, който включва всички стълбове на устойчивия растеж: наличието на природен капитал, управление на страната, интелектуален капитал, ресурси, социално сближаване".

Всяка страна получава определен брой точки от максимални 100.

5. Исландия – 56

Тази изолирана островна нация с население по-малко от 400 хил. души редовно се нарежда на челните места в различни международни класации. В това проучване Исландия е показала най-добрият индикатор за „държавно управление”. Единственият по-слаб макроикономически показател - високата инфлация, която стигна 10% преди кризата, но по време на кризата не бе заменена с дефлация, както в много от развитите страни и само спадна до 3-4%.

4. Дания – 56

Дания е индустриално-аграрна страна с високо ниво на развитие. Делът на промишлеността в националните доходи е повече от 40%. Страната е на 1-во място в света по отношение на външнотърговския оборот на глава от населението. Основният износ на стоки: инженерни продукти, месо и месни продукти, млечни продукти, риба, фармацевтични продукти, мебели. Именно заради скромния запас на природни ресурси, датската икономика разчита почти изцяло на човешките ресурси. Секторът на услугите заема голяма част от пазара на труда и икономиката. Развитието на пазарната икономика на Дания е зависимо от вносни суровини и външната търговия.

3. Финландия – 56.2

Страната се нарежда на 4-то място по критерия "природен капитал". Финландия е един от икономически развитите страни от ЕС извън еврозоната. Дълго време предимствата на Финландия са политическа стабилност, открита икономика, напреднала инфраструктура и надеждността на телекомуникациите, както и високото ниво на сътрудничество между предприятия, научни и технологични центрове и университети. В допълнение, за да се гарантира конкурентоспособността на финландската икономика важни фактори са скоростта в развитието на новите технологии, високото образователно равнище на населението, благоприятен бизнес климат.

2. Норвегия - 59.4

Богатата на петрол Норвегия зае 2-ро място според нивото си на икономическа конкурентоспособност. Най-високи показатели тя заема в критериите "държавно управление" – 3-то място и 1-во място в параметъра "социален капитал". Правителството контролира ключови сектори на икономиката, в частност петролният сектор. Въпреки че страната има и други природни ресурси (гори, минерали, водни ресурси), нефтеният сектор осигурява 30% от приходите в бюджета на Норвегия.

1. Швеция – 60.9

Лидер в класацията на Global Sustainable Competitiveness Index е Швеция - единствената страна, която изкара повече от 60 точки. Швеция заема 2-ро място по два параметра: "природен капитал" и "иновации". Икономиката на Швеция е добре развита, ориентирана към износ. Основните ресурси на икономиката са дървен материал, хидроенергия и желязна руда. Страната разполага с модерна инфраструктура, отлични вътрешни и външни комуникации, и висококвалифицирана работна ръка. Около 90% от продукцията е произведена от частни компании, като Ericsson AB, SKF, Alfa Laval Group, IKEA , AGA, Dino Nobel. Над 50% от тях са в сферата на машиностроенето. Селското стопанство произвежда само 2% от БВП на страната.

Подкрепи Economic.bg