Telenor България подобрява финансовите си показатели

Направените инвестиции за полугодието са 19 млн. лева

Telenor България подобрява финансовите си показатели
1100 ~ 1 мин. четене
Теленор България отчита 343 млн. лева приходи за първата половина на 2018 г., показват финансовите резултати на компанията, обявени днес. Това е нарастване спрямо 322 млн. лева за полугодието на 2017 г.

Печалбата преди данъци, лихви и амортизации за полугодието възлиза на 130 млн. лева (при 124 млн. година по-рано), а оперативната печалба е 72 млн. лева при 59 млн. лева за същия период на 2017 г..

Дружеството запазва тенденцията за ръст на постъпленията, средния приход от потребител и печалбата и през второто тримесечие на 2018 г.. За този период приходите са на стойност 175 млн. лева, печалбата преди данъци е 68 млн. лева, а оперативната - 41 млн. лева. За сравнение с второто тримесечие на 2017 г. приходите са били 163 млн. лева, печалбата преди данъци - 63 млн. лева, а оперативната - 31 млн. лева.

Средният приход от абонат за полугодието е 14,50 лева, а за месеците април-юни е 14,90 лева и нарастват спрямо 13,2 лева за полугодието на 2017 г. и 13,50 лв. за второто тримесечие на м.г. Абонатите на компанията са 3,113 млн., като намаляват спрямо първото полугодие на 2017 г., когато са били 3,227 млн.

Направените инвестиции за полугодието са 19 млн. лева.
Подкрепи Economic.bg