Теофил Петров: Тромавата администрация е пречка пред сектора с ваканционни имоти

Рекламата, която се прави от страна на държавата, не е достатъчна, смята шефът на Green Life

Теофил Петров: Тромавата администрация е пречка пред сектора с ваканционни имоти
Автор: Цветан Петров

Теофил Петров е изпълнителен директор на компанията за ваканционни имоти Green Life Development and Resorts. Пред Economic.bg той разказа за проблемите в сектора и даде съвети за разрешаването на някои от тях:


С какви предизвикателства се сблъсква Вашата компания "Green Life Development and Resorts" през последните години?

На макрониво основните елементи, които влияят на пазара на ваканционни имоти са геополитическите сътресения и международната обстановка. Активността на купувачите е зависима от международната ситуация, както и от туристическия интерес към страната. През последните 3-4 години пазарът се промени доста и естествено тази динамика се отразява върху дългосрочното ни планиране. Налага се да сме бързо адаптивни и дори да променяме концепцията на проектите си в движение, за да се съобразим максимално с нуждите и търсенето на новия тип купувачи.

На национално ниво можем да определим като предизвикателство проблемите с инфраструктурата. Като компания, която се стреми проектите й да се вписват в заобикалящата среда, разчитаме ангажиментите, които поема местната власт за подобряване и изграждане на инфраструктурата да се случват в срок. За съжаление често сме свидетели на забавяне на плановете, което води до промени в нашите графици. А ние се стремим да спазваме максимално заложените срокове. 


Какви са най-големите проблеми в бранша с ваканционни имоти?

България притежава конкурентни качества, за да се позиционира на европейската карта на ваканционния пазар и е атрактивна дестинация за туризъм и покупка на втори дом заради ниските цени и добрите условия за почивка. За съжаление обаче рекламата, която се прави от страна на държавата е недостатъчна. Пазарът на ваканционни имоти, както и туризмът се нуждаят от реклама на международно ниво – чуждите туристи няма как да дойдат на почивка у нас или пък да си купят второ жилище, ако не знаят нищо за България. А в това отношение имаме какво да предложим и то сравнимо с останалите европейски страни.

Другият по-сериозен проблем в сектора е утежнената административна процедура. Целият процес по създаването на нов проект – издаване на разрешителното за строеж, въвеждане в експлоатация и всички свързани дейности, често са съпроводени от сериозни забавяния и неспазване на законовите срокове. Това всъщност не е казус само в сферата на ваканционните имоти, а присъства като цяло в сектора на строителството.


Как могат да бъдат решени те - било чрез промяна в регулациите и законодателството, било чрез някакви общи действия на компаниите в този бранш?

На този етап според нас законови промени не са необходими. Това, което виждаме като възможност за улесняване на дейността ни, е въвеждането на персонална отговорност на длъжностните лица. По този начин ще се улеснят и подобрят отношенията между контролните органи и нас, инвеститорите. В момента всяко решение може да се обжалва в съда, но чрез персоналната отговорност, ще можем да получаваме персонален отговор защо например ни е отказано разрешително за строеж и комуникацията между институциите и бизнеса ще бъде опростена.

А ако все пак се наложат промени в законовите регулации, нека те се случват след диалог между бизнеса и държавата. Ние винаги сме отворени за идеи и предложения, но не бива мнението на бизнеса да се търси едва след като законовите промени са приети. Държавата трябва да инициира този диалог между отговорните институции и строителните предприемачи, въз основа на който да се стигне до общо заключение и мерки за справяне с проблемите. 

Коментари: 0