ТЕЦ „Марица изток 2“ ще се спасява с държавни пари

БЕХ отново ще плати квотите за парникови газове

ТЕЦ „Марица изток 2“ ще се спасява с държавни пари
Краткосрочните и дългосрочни мерки, които енергийни експерти разработиха за спасяването на ТЕЦ „Марица изток 2“ не показват реформи, а влагане на още държавни средства в енергийното дружество. За малко повече от месец специално създадена работна група анализира финансово-икономическото състояние на държавния ТЕЦ и днес мерките за стабилизирането ѝ бяха представени. 

Една краткосрочните мерки предвижда закупуване на квоти за парникови газове на ТЕЦ „Марица Изток 2” за 2018 г. да продължава да се случва със средства на БЕХ ЕАД до края на настоящата година. Друга мярка, която работната група предлага е да се анализира възможността ТЕЦ „Марица изток 2” да се възползва от законовото право да предяви пред КЕВР разходи за критична инфраструктура като така компанията ще може да получава допълнителни средства от цената на тока. 

Експерти от Министерството на енергетиката и Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще водят разговори с държави членки на Европейския съюз, за да разгледат възможността за статистически прехвърляния на емисии в съответствие със Закона за енергията от възобновяеми източници.
От Министерство на енергетиката добавят, че в дългосрочен план експертите ще продължат да работят по прилагане на европейски практики, които биха могли да спомогнат за запазване капацитета на ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД.

ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД е базова мощност, от стратегическо значение за запазване стабилността на енергийната система на България и региона. За нас е ясно, че без въглищните централи не можем да осигурим енергийната сигурност на страната, каза енергийният министър Теменужка Петкова. 

Сформираната със заповед на Петкова работна група е от експертите от Министерството на енергетиката, дружества от групата на „Български енергиен холдинг“ ЕАД и Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Те трябваше да разработят конкретни предложения за стабилизиране на дружеството. Днес мерките бяха представени пред синдикатите от министъра на енергетиката Теменужка Петкова. В срещата участваха също заместник-министър Красимир Първанов, ръководители на държавни енергийни компании и експерти от министерството.

ТЕЦ „Марица изток“ 2 е основна базова мощност, от стратегическо значение за електроенергийната система както на България, така и на региона.

След влизането в сила на европейската схема за търговия с парникови газове, за периода 2013 – 2017 г. ТЕЦ 2 има разходи за въглеродни емисии на стойност над 570 млн. лв. Значителното увеличение на разходите за закупуване на емисии през последните месеци е сериозно предизвикателство пред ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД и „Български енергиен холдинг“ ЕАД.

Към 30.06.2018 г. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД отново отчита голяма загуба в сравнение със същия период на миналата година. За тази година отрицателният финансов резултат преди данъци е в размер на 116 млн. лв., а за миналата е бил 36 млн. лв.

Основните причини за загубата са свързани с по-високите преки производствени разходи - за квоти за емисии на парникови газове (нарастване с близо три пъти на тяхната пазарна цена) и разходи за фонд „Сигурност на ЕЕС”.
Коментари: 0