5 точки в океана, на които се събира световният боклук

Учените са следили пътя на изхвърлените предмети 35 години

5 точки в океана, на които се събира световният боклук
Световният океан се е превърнал в сметище. Милиони тонове боклук всекидневно се изхвърлят във водата и причиняват непоправими щети върху флората и фауната.

Учените от американската Национална океанска и атмосферна администрация са успели да установят къде точно се събират огромните купища боклук. Чрез проследяване на пътя на боклука в продължение на 35 години е станало ясно, че това е основно в 5 точки, или поточно пет водовъртежа.

Tech Insider е визуализирал данните на службата, за да се види ясно къде и колко боклук има на тези места.
Коментари: 0