Транспортът нараства с една пета за година

Сухопътният транспорт и обработването на товари са в основата на добрите резултати на сектора

Транспортът нараства с една пета за година

Снимка: Стоян Йотов - \"Икономика\"

3629 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Индексът на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи” нараства с 21,2% за една година през последното тримесечие на 2014 г., става ясно от данните на Националния статистически институт.

Покачването се дължи на складовите дейности и обработката на товари, които добавят 35% спрямо октомври-декември  2013 г. На другия полюс са въздушният и воден транспорт, които се свиват съответно с 11,2 и 9,6%. Подобни са и измененията на тримесечна база. Секторът добавя 3,8% към оборота си за юли-септември. Отново положителното влияние на ръста при обработката на товари (9%) преодолява спада при водния (-6,4%) и въздушния (-2,5%).

Сухопътният транспорт също допринася, добавяйки 2,6% на тримесечна база и малко над 20% на годишна към индекса си.

Индексът при създаването и разпространението на информация и творчески продукти и далекосъобщенията се повишава с 3,3% на тримесечна и 5,6% на годишна база. Спрямо юли-септември, най-значителен ръст в тази категория бележи производството на филми, телевизионни предавания, звукозаписи и издаването на музика – 8,1%, докато издателската дейност спада с 8,3%. За една година пък оборотът при информационните услуги се покачва с 33,4%, а тези в издателската дейност и далекосъобщенията спадат с по 6,4%.

В категория „Други бизнес услуги” най-силна положителна промяна има при архитектурните и инженерни дейности, които добавят малко над 28% на тримесечна и 55% на годишна база, и административните и спомагателни услуги – с ръст от съответно 18,5% и 26,8%. Посредничеството в областта на човешките ресурси регистрира спад от 5% на тримесечна база. Индексът за маркетинговите и реклами услуги пък отстъпва с 5,5% спрямо същия период на 2013 г.

Подкрепи Economic.bg