Търсенето на кадри в аутсорсинга не спира

Секторът в България очаква двуцифрен ръст на приходите в кризисната 2020 г.

Търсенето на кадри в аутсорсинга не спира

Снимка: Unsplash

1868 ~ 2 мин. четене

Дори в предизвикателната 2020 година индустрията на изнесените услуги, или т.н. аутсорсинг, продължава да наема нови хора. Прогнозата за приходите също е оптимистична, като се очаква ръстът им да остане двуцифрен. Секторът на бизнес услугите и технологиите формира 3.5% от пазара на труда в България, сочат още данните в годишния доклад за развитието на индустрията на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST).

Анализът е изготвен от SeeNews и включва данни за 610 български компании, опериращи в сферата на бизнес услугите и технологиите през 2019 г. В съотношението между двете подразделения на изнесените услуги превес имат на ITO компаниите (ИТ изнесени услуги) – 322, докато броят на фирмите в сферата на изнесени бизнес процеси е 288. 

Заетите в бранша към края на 2019 г. са близо 78 000 души, което е с около 5000 души повече в сравнение с предишната година. Към август 2020 г. броят на работещите в сектора вече е 81 000 души, с 3000 служители повече спрямо 2019 г.
Размерът на сектора на изнесените услуги в България възлиза на 2.9 млрд. евро за 2019 г. За миналата година индустрията формира 5.5% от годишния БВП на страната, в сравнение с 5.2% през 2018 г.

За поредна година индустрията на изнесените услуги бележи двуцифрен ръст в развитието си, като през 2019 г. оперативните приходи нарастват с 19.6%. Предварителните данни за 2020 г. показват, че дори и в тази година ръстът също ще остане двуцифрен. Прогнозата към 2022 година сочи, че индустрията ще продължи да се развива и делът от БВП на страната ще достигне 8.9%.

За 2019 година само данъците, които индустрията е внесла в държавната хазна се равняват на бюджета на община Казанлък за 2020 г. или малко повече от предвидените разходи в бюджетната рамка на Столична община за здравеопазване през 2020 г. Едновременно с това, индустрията генерира 9.3% от всички разходи за заплати в икономиката през 2019 г. (при 8.5% миналата година).

Много конкуренти в и извън Европа не бяха толкова гъвкави и успешни, смята Илия Кръстев, председател на Управителния съвет на Асоциацията и изпълнителен директор на A Data Pro. Според него: 

Трябва да капитализираме това предимство и да се позиционираме навреме като предпочитана дестинация за услуги с висока добавена стойност пред европейските компании.“

Според него това как индустрията ще се възползва от възможностите през идните две години ще рефлектира върху излизането на България от кризата. Както и „колко добре стои по отношение на глобалните си конкуренти и колко бързо догонва по-старите членове на ЕС по отношение на нивата на БВП на глава от населението.“

Подкрепи Economic.bg