Удобни и евтини парични преводи – как да вземем информирано решение

Мирослав Божилов, генерален директор, Paysafe България

Удобни и евтини парични преводи – как да вземем информирано решение
2864 ~ 3 мин. четене

Значението на онлайн паричните преводи расте и ще продължи да нараства. Причините за това в глобален мащаб са много – отворените граници в Европа, дигиталните номади, все по-достъпните туристически дестинации. Благодарение на всички тези фактори, според Световната банка общата стойност на паричните преводи в световен мащаб достигна 613 милиарда долара през 2017  г. и се очаква да продължава да расте през 2018 г. ( с около 4,5%)  както и 2019 г. (с 8%). Голям дял от тази сума се дължи на близо 3,4% от населението на планетата, които работят извън границата на своите родни държави, отново по данни на Световната банка Именно средствата, които те изпращат обратно до своите роднини и близки в голяма степен са причината за този ръст.  

Ако погледнем българския случай – по данни на Институт “Отворено общество - София”  от края на 2017 г., в чужбина живеят малко повече от милион души, родени в България. През изминалата година тези хора са пратили близо 813 млн. евро на роднините си в страната според информационните масиви на БНБ.  При толкова много причини е много вероятно рано или късно на всеки от нас да се наложи да направи или получи подобен превод.

Въпреки че в днешно време извършването на парични преводи е по-лесно от всякога, потребителите все още се сблъскват с някои неудобства, които на пръв поглед не отчитаме.

Да започнем с разходите, обвързани с преводите. Въпреки че в последните години разходите намаляха, изпращането на средства до близки и роднини все още може да бъде много скъпо, основно заради различни такси, комисионни и неблагоприятни обменни курсове. Така че е важно да имаме предвид и какво в крайна сметка ще дадем в замяна на превода и колко пари чисто ще получат нашите получатели.

Също така понякога отнема много време да подадем необходимата документация за извършване на превод това включва изпращане на съответния идентификационен номер на превода или предоставяне на доказателство за валидност на адрес. А както наскоро бе акцентирано по време на Финансовия Технологичен Форум в София, в момента от много голяма важност за потребителите е скоростта на услугите.

В допълнение не винаги превод от банкова сметка в банкова сметка е най-удобното решение. Според информация от 2017 г. около 20% от българското население не притежава банкова сметка. Това означава, че поради липса на банкова сметка приблизително милион и половина потребители не биха могли да получат средства по този начин.

И така. Ако по една или друга причина трябва да извършим международен паричен превод, кои са факторите, които да ни подскажат най-добрите варианти пред нас?


-          сумата, която трябва да бъде преведена;

-          дали се предвиждат регулярни преводи;

-          валутата, в която ще се направи и получи преводът;

-          обменните курсове за съответните валути;

-          колко бързо парите трябва да достигнат съответния получател.       


Макар и относително отскоро на пазара, повечето онлайн доставчици могат най-успешно да отговорят на очакванията за скорост, удобство и добра цена. С новите играчи на пазара можете да изпращате средства незабавно, а получателят ще ги има в рамките на максимум 2 дни. 

Доставчици като Skrill Send Direct, решение, изградено от наш български екип в София, например са гъвкави. Ние предлагаме парични преводи по възможно най-удобния за потребителя начин - до банкова сметка или дигитален портфейл, средствата от който могат да бъдат получени без допълнителни такси. Преводите могат да се извършват в 40 различни валути, а обменните курсове спестяват средства, тъй като Skrill използва средната за пазара тарифа. 

През 2018 г. разполагаме с богат избор на варианти за това как да преведе средства на свои близки и познати. От нас зависи дали ще вземем информирано решение и ще направим това по максимално удобен и евтин начин. 

Бележка: Към момента на изготвяне на тази публикация за тази услуга не се начисляват други такси освен депозитните такива.

Подкрепи Economic.bg