Университетите с по-високи такси наесен

В 11 държавни висши училища таксите остават непроменени

Университетите с по-високи такси наесен

Снимка: ВТУ

Наесен голяма част от университетите въвеждат по-високи такси за обучение на студенти. Причината е намаляването на в някои специалности, което се отразява сериозно върху бюджета на висшите училища, съобщава БНТ.

От Великотърновския университет обясняват, че едно е да обучаваш 16 000 студенти в специалност като софийски висши училища, друго е да имаш само 76 студенти в същото направление. Затова ще повишат таксите за обучение между 10 и 50 лева на семестър.

„Когато са намали много държавната поръчка, тогава ние всъщност много се затрудняваме да издържаме с наличните средства, които се полагат от министерството“, обясни проф. Стоян Буров – зам. ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Промяната е само за новоприетите студенти, но вече среща неодобрение.

В Шуменския университет изчисляват загуби от орязания прием за над милион лева за две години. „Взехме решение, че тази година таксите няма да се коригират, тъй като това няма да ни реши проблемите чисто финансово“, посочи доц. д-р Константин Константинов, заместник-ректор по учебната дейност ШУ „Епископ Константин Преславски“.

В Техническия университет в София намаляване на приема почти няма. Въпреки това се предвижда увеличение на таксите средно със 7 на сто или около 30 лева за новоприетите.

„5 години имаме една и съща такса за обучение. И винаги се налага средства за лаборатории за поддръжка за допълнителни занятия и т.н. Можете да си представите сами какво струва обучението по инженерни дисциплини“, каза проф. Валери Младенов – директор на Дирекция „Информация и връзки с обществеността“.

Всички медицински университети планират увеличение на таксите за различни свои специалности без МУ-Пловдив, който прави промени само в цените за приемните изпити. 

В УНСС не предвиждат увеличение на таксите за обучение, нищо че приемът е намален с около 350 души.

„Ние считаме, че можем да оптимизираме разходите. И затова решихме да оставим таксите непроменени, тъй като миналата година също така успяхме да запълним 100 % държавната поръчка“, обсни доц. д-р Миланка Славова – заместник-ректор по обучението в ОКС ,,бакалавър“ и продължаващо обучение.

11 от 37-те държавни университета у нас не планират по-високи цени на предлаганото обучение, макар че в някои от тях скачат таксите за приемните кандидатстудентски изпити. Това са Пловдивският университет, УАСГ, Университетът по хранителни технологии в Пловдив, ХТМУ, МУ-Пловдив, УНСС, НХА, НСА, Висшето транспортно училище "Т. Каблешков", Академията на МВР и Военната академия "Г. Ст. Раковски".

Коментари: 0