Успешната формула на кооперирането

В България има клъстери със синергия между участниците в тях

Успешната формула на кооперирането

Снимка: Pixabay

1456 ~ 2 мин. четене
Автор: Тони Григорова

Кооперирането съвсем не е отживелица и днес то има своята нова актуалност. Теорията за свързаните производства води своето начало още от средата на ХIX век, но популяризирането ù до голяма степен се дължи на трудовете на Майкъл Портър. Според него клъсте­рът е

географска концентрация

от свързани компании, специализирани доставчици, фирми от подпомагащи дейността индустрии, но също асоциирани институции и академични общности в опреде­лена област. Този бизнес в известна степен се конкурира, но и се кооперира.

В България за предприемаческите среди клъстер вече не е непозната дума. На много места по света, но и у нас такива обединения са възниквали по естествен път под влияние на традиция или на пазарни сили. В последните години обаче немалко клъстери бяха сформирани единствено заради осигурено от Евросъюза финансиране. Така през 2015 г. броят на регистрираните в България клъстери надхвърли 260. Оттогава насам са се появили и нови, но доста от всичките тези структури са преустановили дейност и в момента категоризираните от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия клъстери са 79. Път си проправи и

паразитната практика

„Има проектно финансиране - има организация, няма пари - няма клъстер”. Затова Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК се опитва да утвърди работещи стандарти, които изключват създаването на обединения единствено с цел „усвояване” на европейски средства.

Добри примери в България не липсват и съществуват групи от фирми, между които има синергия. Всяка такава организация е развила свои практики и модели на работа. Българският мебелен клъстер и търговското дружество „Лигна груп”  (ligna - лат. "дърво") имат свързаност и взаимодействие, измерващо се с добри пазарни резултати. В клъстера са компании, които в здравословна конкуренция се включват в изпълнението на поръчките, които „Лигна груп” осигурява.

„България е малък пазар и наистина обединението прави силата. И вече 10 години сдружението на фирми от мебелната индустрия произвежда и доставя обзавеждането на вериги хотели в цяла Европа. Когато над 40 компании с различна специализация са си подали ръка, те заедно изпълняват поръчки на външните пазари. Иначе за такива големи обеми никой не би се доверил една малка българска фирма”, обяснява Геновева Христова, председател на Българския мебелен клъстер. В най-успешните сектори в България вече се създават форми на коопериране и вътрешната конкуренция между отделните компании се преодолява чрез

клъстерния мениджмънт

който добива очертанията на нова професия. Човекът на тази позиция трябва да може да задава правилата на честната надпревара между отделните играчи. Действа правилото „Един за всички, всички за един”, но качеството и сроковете диктуват избора на най-добрите. Така бизнесът расте и постига по-високи резултати. „Можем да произвеждаме продукция с отлично качество и за мен е важно да мотивирам всички, с които работим, да гледат в една посока, независимо че са конкуренти”, казва Геновева Христова. Тя вече е натрупала доста опит и е готова да го споделя с всички, които търсят успешната формула на кооперирането.

Подкрепи Economic.bg