В кои страни от ЕС мигрантите от трети държави най-лесно намират работа (инфографика)

Според последното преброяване на ЕС от 2011 г. в държавите членки живеят 51 милиона души, които не са родени в съответните държави

В кои страни от ЕС мигрантите от трети държави най-лесно намират работа (инфографика)
Коефициентът на заетост на мигрантите, родени извън Европейския съюз, е бил 63% през 2017 г., с 10 пункта по-нисък от този за местното население, показват официални данни.

Според данни, публикувани в понеделник от Евростат, 63% от мигрантите, родени извън ЕС и на възраст между 20 и 64 години, са на работа през 2017 г. За сравнение, 75,4% от мигрантите от друга държава-членка на ЕС са били на работа, а сред местното население в трудоспособна възраст този процент е 73.

Най-добрите държави за работа за мигранти от страни извън ЕС 

Мигрантите извън ЕС най-лесно намират работа в Чешката република, където процентът им на заетост достига 79,4% - по-висок от 78,5% за местното население, но малко по-нисък от този при мигрантите от ЕС (79,7%).

Румъния и Португалия са на следващите две места, като процентът на заетост за мигранти от страни извън ЕС е съответно 76.3% и 74.5%. И в двете страни ставките са по-високи от тези на заетостта сред местните хора.

Държавите с най-нисък процент на заети мигранти от трети страни

Равнището на заетост на мигрантите от страни извън ЕС е най-ниско в Белгия. Само 52% от жителите, родени извън ЕС, са на работа, в сравнение със 71% за белгийците.

Гърция се нарежда след това, с ниво на заетост от 54% за мигрантите от държави извън ЕС. Гръцката държава обаче регистрира и най-ниския процент на заетост за 28-членния блок за мигранти от ЕС (56,1%), и за местното население (58,1%).

Франция завършва тройката, като само 55.6% от населението от страни извън ЕС е на работа, в сравнение със 72.6% за местното население.

В България коефициентът на заетост на мигрантите от трети страни е 65,1%, както може да се види от таблицата на Евронюз.

Мигрантите от трети страни в ЕС

Според последното преброяване на ЕС от 2011 г.  в държавите членки живеят 51 милиона души, които не са родени в съответните държави. Това представлява около 10% от населението на блока.

Повече от една трета - 18,8 милиона души - от тях са родени в друга държава-членка на ЕС, а други 7,4 милиона (14,6%) са родени в други европейски държави извън ЕС.
Коментари: 0