Въвеждат външно оценяване и след 10 клас

Учениците до трети клас няма да имат оценки и да повтарят класове

Въвеждат външно оценяване и след 10 клас

Въвеждат външно оценяване и за учениците след 10 клас. Това е заложено в Държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците. В момента се провеждат изпити след 4-ти и 7-ми клас.  

Изпитването след 10-ти клас се въвежда, тъй като гимназиалното образование се разделя на два етапа – 8-10 клас и 11-12 клас според новия Закон за училищното образование. Оценките обаче няма да влизат в дипломите на учениците, а чрез тях ще се дава възможност за кандидатстване в друго училище при желание за преместване. Това е една промените в Държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците, представен от зам.-министъра Диян Стаматов. 

Той обясни, че голяма част от учениците са в средни училища и ще се явят на национални външни оценявания. След това ще продължат в същото училище, в което са влезли и няма да има движение, освен ако те не поискат такова. Малка част от учениците ще променят своето училище и от средно ще отидат в профилирано, професионално, ако преценят, или ще сменят въобще профила си от обединено в друг вид училище", уточни Стаматов, цитиран от Дарик. 

Въвежда се и специална точкова система за националното външно оценяване след 4-ти и 7-ми клас. Така а
ко ученикът реши да кандидатства в Математическа гимназия, тези точки се използват, но се отчитат и годишните му оценки, които се преобразуват в точки, за да бъдат съпоставими.

"Отличен 6" съответства на 50 точки, "Много добър 5" на 39 точки, "Добър 4" е 26 точки, "Среден 3" - 15 точки. Тук става дума само за 4-ти и 7-ми клас.

Зам.-министърът обяви още, че не само в първи, но и във втори и трети клас децата няма да имат оценки. В свидетелствата им за завършване на клас ще пише "отлично", "много добро", "добро", "задоволително", "незадоволително" или "слабо". Независимо от резултата, в началното образование децата няма да повтарят, в случай, че са се представили зле.

Коментари: 0