Време е за голяма промяна в образованието

Дуалната система е начин бизнесът и професионалните гимназии да създадат възможности за подготовка и кариерно развитие на младите специалисти

Д-р Иван Вутов, изпълнителен директор на „Геотрейдинг“ АД:

Време е за голяма промяна в образованието

Снимка: Икономика

Невена Мирчева Автор: Невена Мирчева

- Д-р Вутов, подготвените кадри са един от най-ценните активи за бизнеса. Отговаря ли българското образование на нуждата на фирмите от подготвени кадри?

- След като открито се говори за реформа в образованието, за навлизане на бизнеса в него и т.н. очевидно е, че то не отговаря на потребностите на фирмите. Учебните програми трябва да се актуализират, да има повече преподаватели от бизнеса, да се осъвременят използваните технологии в образователната система, за да може учениците и студентите, след завършването на гимназия или университет, да имат нужните знания, които да прилагат в реалната работна среда.

- Каква трябва да е ролята на бизнеса в подпомагане на образователната система в страната?

- Бизнесът и държавата трябва да бъдат партньори относно подобряването на образователната система. Ние работодателите не трябва само да посочваме проблемите, а и да работим с държавата за тяхното решаване, да даваме насоки и да съдействаме за реализирането на нужните промени. Част от гимназиите и университетите имат изградени отлични партньорства с фирми от съответния бранш. Това е полезно и за двете страни. Освен това е по-лесно и бързо да се работи по конкретен проект с дадена гимназия или университет, отколкото да се променят изцяло учебни програми и т.н., защото това отнеме време - може би дори години, и значителен ресурс от специалисти. Очевидно обаче е време за голяма промяна, защото в противен случай всеки работодател си партнира с гимназия или университет, за да си осигури нужните кадри за момента или за бъдещ период.

- Дуалната система на обучение е един от начините за подготовка на кадри за индустрията. Необходимо ли е тя да обхване повече учебни заведения и как сътрудничи бизнесът в тази посока?

- Мнението ми като работодател е, че е нужно професионалните гимназии да си партнират с бизнеса по проекти за дуално обучение. По този начин учебните заведения ще увеличат интереса към предлаганите специалности, учениците ще придобият знания в реална обстановка от наставници, след това те ще бъдат наети на работа от фирмите - партньори. Това ще бъде от полза за всички – за гимназиите, за учениците и за работодателите. След завършване на средното си образование младежите ще имат осигурена работа. Така ще имат възможност за по-добро и по-бързо кариерно развитие.

- Вие сте заместник-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Какво прави КРИБ по отношение подготовката на кадри за компаниите?

- В КРИБ преди година беше създаден комитет „Образование“. Една от основните му цели е подобряване на връзката между бизнеса и образованието, като работодателите участват в изготвянето на учебните програми, осигуряват гост-лектори.

Съвсем скоро беше създадена и работната група по изготвянето на предложение за създаване на отворена платформа, целяща модернизирането на образователната система в България чрез навлизането на цифровите технологии - Digital Transformation MoE Platform/Иновационен борд. В тази платформа ще се акумулират иновативни идеи, идващи от бизнеса и граждани, за да се подпомогне по-бързото постигане на стратегическите цели на Министерство на образованието и науката в ерата на дигиталната трансформация. Имаме уверението на министър Красимир Вълчев, че министерството и Иновационния борд ще си сътрудничат. В момента се уточняват приоритетите за работа и се надявам идеите, които ще се акумулират, да бъдат реализирани на практика.

- Група „Геотехмин” и „Геотрейдинг” АД работят с професионални училища по проекти за дуално обучение. Как предвиждате да се развива тази политика?

- За първи път тази година няколко дружества от групата „Геотехмин“, сред които е „Геотрейдинг“ АД, си партнират по проект за дуално обучение с Аграрно-техническата професионална гимназия в град Златица. Дружествата от групата „Геотехмин“ ще осигурят практическото обучение на учениците по специалността „Автотранспортна техника“. Кандидатствали са 11 ученици. Те не достигат за сформиране на самостоятелна паралелка и очакваме тя да бъде смесена от две специалности. Ниският брой записали се е очакван от нас и е в резултат на намаляващия брой на населението в региона. Една от причините да решим да си партнираме по проект за дуално обучение е именно целта тази специалност да продължи да съществува в гимназията, което без подкрепа на частни фирми не би могло да се случи. В това учебно заведение учат 130 деца от различни населени места от региона. Ние ще осигурим всичко необходимо за пълноценния учебен процес на учениците, които през тази година са се записали да учат по специалността „Автотранспортна техника“. След завършване на гимназията сме готови да предложим работа на младежите.

- С какви мерки държавата и бизнесът могат да привлекат подготвени кадри?

- Мисля, че държавата, с подкрепата на бизнеса, разбира се, трябва да създава добре подготвени кадри. За целта, както вече казах, съдържанието на образователните програми трябва да се осъвремени, за да може знанията, които придобиват учениците и студентите, да отговарят на съвременното развитие на фирмите. Бизнесът също трябва да инвестира в служителите си – с обучения, и след това да им предлага професионално развитие. Фирмите привличат добре подготвени кадри с добри заплати, социални придобивки и положително отношение към служителите. Те трябва да се чувстват ценни, да виждат смисъла от работата си и посоката за развитие на дружеството, в което работят. Само по този начин ще работят пълноценно и ще бъдат удовлетворени.

Коментари: 0