Все по-малко хотелиери планират намаление в цените

През юли 34% от управителите отчитат увеличение в приходите

Все по-малко хотелиери планират намаление в цените

Снимка: Pixabay

През месец юли 64.3% от хотелиерите в страната са имали намерение да намалят цената на пакетните услуги, които предлагат. 50.2% пък са тези, които са смятали да намалят цената на самата нощувка, показват данните на месечното проучване на Националния статистически институт (НСИ) сред управителите на местата за настаняване за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемична обстановка в страната.

Въпреки значително високия дял на хотелиери, които планират намаляване на цените, от данните на НСИ за миналите месеци, става ясно, че с напредване на сезона все по-малко представители на бранша избират този подход. За сравнение през месец юни понижения на пакетната цена са планирали 70.8% от анкетираните хотелиери. 

По отношение на наетия персонал през юли анкетата регистрира спад на ръководителите, предприели основните мерки: „освобождаване/съкращаване“, „неплатен отпуск“, „платен отпуск“, „преминаване на непълно работно време“ и „намаляване на възнагражденията на персонала“.

Увеличава се обаче броят на местата за настаняване, които са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите, достигайки дял от 16.7%. В краткосрочен план (1 месец) 69% от анкетираните предвиждат да запазят персонала си, а 25.8% от тях очакват да го увеличат.

През юли 34% от управителите отчитат увеличение в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 33.4% посочват, че няма промяна в тях.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план през юли се увеличава процентът на ръководителите на местата за настаняване, които смятат да продължат с настоящата си дейност (41.7%). Същевременно 42.2% от тях смятат да продължат да работят, но с намален обем, 10.8% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 4.2% – да я прекратят.

Коментари: 0