ВУЗФ започва кампания за повишаване финансовата грамотност сред учениците

Бизнес университетът ще проведе уроци по финансова грамотност пред гимназисти

ВУЗФ започва кампания за повишаване финансовата грамотност сред учениците

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) продължава каузата си да подобри финансовата грамотност сред учениците. Бизнес университетът ще обиколи десетки училища в страната, където ще проведе уроци по финансова грамотност пред гимназисти.

По време на часовете представители от ВУЗФ ще обяснят някои основни принципи във финансите и икономиката. Сред основните теми ще бъдат личните финанси, взаимоотношенията с банките, както и видовете кредити. Ще се обърне и специално внимание на договорните взаимоотношения между работодател и служител, на трудовото законодателство, пенсионните и здравни осигуровки.  

Обиколката на ВУЗФ започва от София. Днес, на 22 ноември, преподаватели от бизнес университета ще посетят Професионалната гимназия по електротехника и автоматика, като на 29 ноември е следващият урок пред 12 клас в същото учебно заведение. На 26 ноември от висшето училище ще посетят и Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров“ в Горна Оряховица.

Паралелно с уроците по финансова грамотност за ученици, от ВУЗФ ще проведат и Академия за учители в Долни Лозен – на 24 и 25 ноември. По време на нея преподавателите от бизнес университета, който е един от най-добрите с профил икономика в България, ще дадат ценни съвети и препоръки на учителите как по разбираем, интересен и практичен начин да обяснят на учениците някои сновни правила от финансите и икономиката.

 „Финансовата граморност е от изключителна важност за изграждането на един млад човек. Ако по български език учениците имат буквар, откъдето започват да учат азбуката, то целта на нашите уроци е да помогнем на учениците да научат „А“ и „Б“ за икономиката и финансите. Стремим се да засягаме теми, които биха им влезли в употреба веднага след като завършат училище, а защо не и преди това. Интерактивността на преподаване, приятелското отношение от страна на нашите лектори поражда сериозен интерес сред учениците, дори и сред тези, които не са в профилирани паралелки и се сблъскват за първи път с тази тематика. Затова сме много благодарни на директорите и учителите, които ни канят  в техните училища и предоставят тази възможност на учениците си“, обясни Юлияна Георгиева – мениджър „Комуникации и кариерно развитие“ във ВУЗФ.

Кампанията за повишаване на финансовата грамотност сред учениците ще продължи както през декември, така и през 2019 година.

Коментари: 0