Външнотърговското ни салдо с ЕС е положително

С 21.7% се увеличава износът на стоки от България за ЕС през периода януари - април 2021 г. спрямо същия период на 2020 г.

Външнотърговското ни салдо с ЕС е положително

Снимка: Красимир Свраков

232 ~ 1 мин. четене
Автор: Economic.bg

Външнотърговското салдо на България с ЕС за първите четири месеца на годината е положително с 56.9 млн. лв. Това показват данните на Националния статистически институт. Основни търговски партньори на страната ни са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция, които формират 70.9% от износа към държавите членки.

В периода януари – април 2021 г. при износа на стоки от България за ЕС най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (106.2%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (39.3%). Спад се наблюдава единствено в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (17.8%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари – април 2021 г. се увеличава с 19.8% спрямо същия период на миналата година и е на стойност 14.197 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Унгария и Нидерландия. През април 2021 г. вносът на България от държавите членки нараства с 56.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.597 млн. лв.

При вноса на стоки от ЕС през периода януари – април 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (55.2%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Подкрепи Economic.bg