Глобалните застрахователни лидери ускоряват прехода към икономика с нулеви емисии

Всяка от осемте компании в създадения алианс сама ще решава как ще постигне тази цел

Глобалните застрахователни лидери ускоряват прехода към икономика с нулеви емисии

Снимка: Дженерали

256 ~ 5 мин. четене
Автор: Дженерали

Докато Г-20 се събира във Венеция за климатичната си среща, осем от водещите световни застрахователи и презастрахователи поемат исторически ангажимент да играят своята роля в ускоряването на прехода към икономика с нулеви емисии, както се изисква от Парижкото споразумение.

Компаниите са създали Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), свикан от Принципите за устойчиво застраховане (PSI) на Финансовата инициатива на UNEP, и са поели ангажимент да прехвърлят своите портфолиа от застрахователни и презастрахователни дружества към нулеви емисии на парникови газове (ПГ) до 2050 г., съобразени с максимално покачване на температурата с 1.5° C над прединдустриалните нива до 2100 г. Всяка компания решава как ще постигне тази цел.

Осемте членове основатели на NZIA са AXA (председател на NZIA), Allianz, Aviva, Generali, Munich Re, SCOR, Swiss Re и Zurich Insurance Group. Те надграждат своето климатично лидерство като инвеститори чрез членството си в свикания от ООН Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), създаден през 2019 г. Там всички осем учредителни членове на NZIA вече индивидуално определят научно обосновани цели за декарбонизация до 2025 г. за съответните си инвестиционни портфолиа в съответствие с преходния път към нулеви емисии. Също така, въз основа на Декларацията за Ангажираност на NZIA, стартирана днес, тези глобални застрахователи и презастрахователи ще определят поотделно научно обосновани междинни цели на всеки пет години и независимо ще отчитат публично и ежегодно своя напредък. Те също така ще се подкрепят и ще участват в правителствени политики за научно обоснован и социално справедлив преход на икономическите сектори към нулеви емисии.

„Чрез Net-Zero Asset Owner Alliance, стартиран през 2019 г., застрахователите и презастрахователите вече работят за декарбонизиране на своите инвестиционни портфолиа в съответствие с науката за климата и Парижкото споразумение“, каза Thomas Buberl, главен изпълнителен директор на AXA Group. „С този нов застрахователен алиан, Net-Zero, ние повишаваме още повече амбицията си по отношение на климата, като използваме нашите практики за подписване, искове и управление на риска, за да осигурим и овластим прехода към устойчива глобална икономика с нулеви емисии.“

Ангажиментите, които членовете на Алианса обявиха днес, включват конкретни подходи, които те могат да предприемат, за да постигнат своята амбиция към нулеви емисии индивидуално. Те включват определяне на критерии за подписване и насоки за най-интензивните парникови дейности в техните портфолиа, ангажиране на клиенти и потенциални клиенти с най-интензивни парникови дейности по техните стратегии за декарбонизация и стъпки към нулеви емисии, разработване и предлагане на застрахователни и презастрахователни решения за технологии с ниски и нулеви емисии и природни решения, които абсорбират емисии на парникови газове, подобряване на управлението на искове по екологично устойчив начин и интегриране на критерии за нулеви емисии и свързани с декарбонизация, в техните рамки за управление на риска.

„В продължение на години, застрахователната индустрия служи като система за ранно предупреждение на обществото и мениджър на риска чрез разбиране, намаляване, ценообразуване и носене на риск. С наближаването на COP26 в Глазгоу, рисковете, породени от глобалното затопляне, ескалират и светът е далеч от изпълнението на обещанията, дадени по време на Парижкото споразумение за климата, сключено преди близо шест години “, каза Inger Andersen, Изпълнителен директор на Програмата за Околната Среда на ООН (UNEP). „Заедно с правителствата, застрахователната индустрия и по-широкият финансов сектор имат силата и отговорността да движат напредъка към нетната нулева икономика и устойчивото бъдеще за всички. Водени от науката, радвам се, че водещите застрахователи влагат амбицията за нулеви емисии в основния си застрахователен бизнес. Призовавам останалата част от световната застрахователна индустрия да реагира на извънредната ситуация с климата и спешно да последват примера, даден от членовете-основатели на този пионерски съюз."

Изявлението за ангажираност на NZIA, е всеобхватна рамка и разглежда най-новите налични научни познания и свързаните с тях социални въздействия, както и констатации от признати доклади като тези на Междуправителствената група по изменение на климата (IPCC) и доклада Нетно Нулеви до 2050 на Международната агенция за енергетика (IEA). Включва подкрепа за препоръките на Работната Група за Финансовото Оповестяване, Свързано с Климата (TCFD), като се вземат предвид нововъзникващите рамки като Работната Група за Финансовите Оповестявания, Свързани с Природата (TNFD), подкрепа на Принципите на ООН за Устойчиво Развитие (SDGs) и Глобална Рамка за Биологичното Разнообразие след 2020 г. и подписване на Принципите на ООН за Устойчиво Застраховане (PSI). Изявлението също така препоръчва на застрахователите да прехвърлят своите инвестиционни портфолиа към нулеви емисии на парникови газове и да се присъединят към инициативи като NZAOA за общ балансов подход към нетна нула.

„Наличието на глобална финансова система, при която всяко професионално решение взема предвид изменението на климата, изисква да се използва пълната роля на застрахователната индустрия като мениджъри на риска, застрахователи и инвеститори за климатични действия“, каза Mark Carney, специален пратеник на ООН за Климатичните Действия и Финанси, Финансовият Съветник на Министър-Председателя на Обединеното Кралство за COP26 и председател на Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). „Като се ангажира да се присъедини към алианса на златния стандарт за нетна нула, Застрахователният Алианс Net-Zero, в крайна сметка ще направи застраховката зависима от основните компании, които имат надеждни стратегии за преход към нулеви емисии.“

В периода до COP26 този ноември, членството в NZIA се очаква да нарасне, като включва застрахователи, презастрахователи, брокери и органи на застрахователния пазар от цял свят. NZIA вече се готви да се присъедини към кампанията на ООН Race to Zero, за да стане официално част от Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) с председател Mark Carney. GFANZ обединява водещите нулеви инициативи във финансовата система.

Всички инициативи на GFANZ, включително NZIA, трябва да бъдат акредитирани от кампанията на ООН Race to Zero и се ангажират с най-високите стандарти за постигане на нетни нулеви емисии, включително обхващащи всички обхвати на емисиите, индивидуални междинни цели за 2030 г., и се ангажират с прозрачно докладване и счетоводство в съответствие с критериите Race to Zero. NZIA незабавно ще започне да работи с организаторите на ООН Race to Zero, за да изпълни своите критерии за акредитация.

Банковият Алианс за Нетна Нула (NZBA), създаден през април 2021 г. от 43 банки-основатели, и също така свикан от финансовата инициатива на UNEP, сега нарасна до 53 банки от 27 държави с общо 37 трилиона щатски долара активи – представляващи почти една четвърт от банкови активи в световен мащаб. От старта се присъединиха още 10 членове: ABANCA, AIB, Banco Bradesco S.A., Caixa Geral de Depósitos, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Groupe BPCE, MUFG, Nationwide Building Society и Swedbank.

Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), съвместно свикан от Принципите за Отговорни Инвестиции и Финансовата Инициатива на UNEP, която стартира през септември 2019 г. с 12 застрахователи и пенсионни фондове, сега има 46 членове, представляващи активи от близо 7 трилиона щатски долара.

Подкрепи Economic.bg