Ясни са официалните кандидатури за подуправители на БНБ

Предложенията бяха внесени от новоизбрания Димитър Радев

Ясни са официалните кандидатури за подуправители на БНБ

Новоизбраният управител на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев внесе в деловодството на парламента предложенията си за подуправители на финансовата институция.

Радев предлага за подуправители двама от досегашните подуправители и едно ново име – това на Нина Стоянова, която е предложена за ръководител на управление "Банково". 

Ето и кандидатурите:


•      За подуправител, ръководител управление „Емисионно“ – Калин Христов, изпълняващ тази длъжност и в момента;


•      За подуправител, ръководител управление „Банково“ – Нина Стоянова, понастоящем главен юрист на БНБ;


•      За подуправител, ръководител управление „Банков надзор“ – Димитър Костов, понастоящем подуправител, ръководител управление „Банково“.

В тази връзка Димитър Костов е подал молба да бъде освободен от длъжността подуправител, ръководител на управление „Банково“.

Предложенията на управителя са определени от професионалните и експертни качества на всеки един от кандидатите, тяхната безупречна репутация и високи нравствени качества, както и от способността им в максимална степен да допринесат за реализирането на незабавните и стратегическите приоритети и институционалното развитие на БНБ.

Коментари: 0