За 10 г. са закрити 4 млн. стопанства в ЕС

Броят на стопанствата в България е намалял с 62%

За 10 г. са закрити 4 млн. стопанства в ЕС
228 ~ 1 мин. четене

През 2013 г. в ЕС е имало 10,8 млн. земеделски стопанства, които са обработвали 174,6 млн. хектара земя. Между 2003 и 2013 г. около 4 млн. стопанства в Съюза са изчезнали, въпреки че общата обработваема площ е останала почти непроменена, сочат данните на Евростат.

През 2013 г. около 33,5% от фермите в ЕС са се намирали в Румъния, която е следвана от Полша (13,2%), Италия (9,3%) и Испания (8,9%). Между 2003 и 2013 г. броят на селските стопанства се е понижил във всички страни от ЕС с изключение на Ирландия (+2,9%). 

В Словакия стопанствата са намалели с 67,1%, а в България с 61,8%. В Италия са били закрити 48,6% от фермите, в Естония – 47,9%, в Чехия 42,6%, в Литва 36,9%, в Унгария 36,5%, в Латвия 35,4%, в Полша 34,2%, а във Великобритания 34%.

През 2013 г. Франция и Испания са били двете страни с най-голяма обработваема площ – съответно 15,9% и 13,4% от земите в ЕС. Най-силен спад в земеделските земи е отчетен в Кипър (-30,1%), Австрия (-16,3%) и Словакия (-11,0%). 

Най-силен ръст пък е регистриран в България (+60,1%), Латвия (+26,1%), Гърция (+22,4%) и Естония (+20,3%). Евростат обяснява, че увеличението в България се дължи отчасти на комасацията от 2010 г.Подкрепи Economic.bg