Заводът на „Девин“ работи изцяло на зелена енергия

Това е една от стъпките, с които компанията полага целенасочени усилия да намали въглеродния си отпечатък

Заводът на „Девин“ работи изцяло на зелена енергия

Снимка: Девин

Автор: Девин

От лятото на 2020 г. заводът за бутилиране на вода в Девин – откъдето идват популярните марки вода DEVIN Минерална, DEVIN Изворна и DEVIN Air, вече работи със 100% зелена енергия.

Това води до намаляване с 18% на общите емисии въглероден диоксид на годишна база и е една от няколко стъпки, които лидерът в сектора предприема по пътя към нулев въглероден отпечатък.

„Следваме неотклонно политиката и ангажимента си да правим бизнес по устойчив начин, с мисъл за околната среда и сме щастливи, че постигнахме целта си делът на зелената енергия да достигне 100%. Това е качествено нов етап в нашето развитие като лидер на пазара на бутилирана вода, който допринася за устойчива икономика“, споделя Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие“ в „Девин“ ЕАД.

Ефективното използване на природните ресурси и намаляването на емисиите на парниковите газове е сред основните бизнес приоритети на „Девин“ ЕАД и е в съответствие с Глобалните цели за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals) на ООН.

Коментари: 0