Здравният министър промени обхвата на забраната за влизане от Великобритания

Разширява се обхватът на лицата, пристигащи от Обединено кралство и Северна Ирландия, които могат да влизат на територията на България

Здравният министър промени обхвата на забраната за влизане от Великобритания

Снимка: Красимир Свраков

Ден, след като здравният министър Костадин Ангелов забрани влизането на територията на България от Великобритания, той внесе промени в заповедта си. Според тях от 00.00 ч. на  22 декември, се разширява обхвата на лицата, пристигащи от Обединено кралство и Северна Ирландия, които могат да влизат на територията на България.

Нов щам на COVID-19

Досега забраната за влизане в страната не важеше само за български граждани и членовете на техните семейства, както и за лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и техните семейства.

Сега здравният министър Костадин Ангелов посочва, че на територията на страната може да влизат още:

 • медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;
 • работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;
 • транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари и стоки, екипажи на въздухоплавателни средства, лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства, и друг транспортен персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове;
 • официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на административно-техническия персонал на задгранични представителства, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и членовете на техните семейства;
 • лица, пътуващи по хуманитарни причини по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България;
 • представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност, както и лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, както и членовете на техните семейства. Писмото на съответния министър се представя на органите на граничния контрол;
 • сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма.
 • лицата, които преминават транзитно през територията на Република България, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България.

За всички тях обаче остава в сила поставянето им под 10-дневна карантина. Изключение от това правило има единствено за:

 • официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, които представят документ, показващ отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната PCR тест;
 • водачите на товарни автомобили, които преминават транзитно през страната или извършват товаро-разтоварителни дейности в страната при извършване на международен превоз на товари и стоки;
 • членовете на екипажите на плавателни съдове, в случай че не напускат плавателния съд за времето на престой;
 • членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република България и лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства, в случай че не напускат въздухоплавателното средство, освен за задължителна предполетна подготовка, като времето им за престой до излитане на следващия планиран полет не надвишава 12 часа;
 • транзитно преминаващите през територията на страната.

С цялата заповед може да се запознаете ТУК.

Коментари: 0