Здравният министър въведе вечерен час за заведенията в цялата страна

Преустановява се и присъственият учебен процес във всички висши училища

Здравният министър въведе вечерен час за заведенията в цялата страна

Снимка: Красимир Свраков

12708 ~ 2 мин. четене

От четвъртък, 12 ноември, всички заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 ч. Това гласи текст от новата заповед на здравния министър Костадин Ангелов.

През останалите часове на денонощието се допуска заведенията да извършват само доставки по домовете.

Припомняме, че през последните седмици вечерен час за заведенията бе въведен в много области в страната от регионалните власти. От Българската асоциация на заведенията обаче многократко настояваха той да бъде единен за цялата страна, а със заповедта си днес Ангелов отговори на молбите им. Реверанс към тях бе направен и с въвеждането на по-късния от двата обсъждани вечерни часа - 23 и 23.30 ч.

Освен това със заповедта на министър Ангелов се преустановява присъственият учебен процес във всички висши училища, с изключение на практическите упражнения, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда. Изключение се допуска и за практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен стаж), преддипломния стаж и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления „Медицина", „Дентална медицина" и „Здравни грижи", както и държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Преустановяват се и присъствените учебни занятия за всички ученици от 5. до 12. клас в областите с достигната 14-дневна заболеваемост над 119.9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19, от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката.

Малолетните и непълнолетни лица пък могат да посещават търговските центрове от тип мол само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

За възрастните хора над 65 г. отново в цялата страна е създаден т.нар. коридор между 8 и 10 ч, в който само те ще бъдат допускани в магазините за хранителни стоки и аптеките.

Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна  дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

По план новите ограничителни мерки ще важат до края на месец ноември.

Подкрепи Economic.bg