Автор

Автор 530 статии

Димитър Вучев

Прохаски: Нуждаем се от силно реформистко правителство

В предизборните времена, в които се намираме, в програмите на повечето партии съществуват положителни елементи. Те, обаче, са по-скоро теоретични, без да се изтъква как точно ще бъдат осъществени на практика