Автор

Автор 113 статии

Зорница Славова

Зорница Славова

Бизнесът търси машинни оператори, професионалното образование предлага ресторантьори

Бизнесът търси машинни оператори, професионалното образование предлага ресторантьори

Проучването на потребностите от работна сила на Агенцията по заетостта (АЗ) показва какви са краткосрочните и дългосрочните потребности от кадри