Автор

Автор 113 статии

Зорница Славова

Зорница Славова

Обществени поръчки за хората с увреждания

Още в чл. 1 на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е заложено, че държавата възлага обществени поръчки "с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на опред