Автор

Автор 113 статии

Зорница Славова

Зорница Славова

Все по-висока дигитализация, но администрацията продължава да се увеличава

Все по-висока дигитализация, но администрацията продължава да се увеличава

Докладът за състоянието на администрацията за 2022 г. показва, че щатната численост на българската администрация е 143 815 бр., от които 36 736 – в териториалната администрация.

Производството в общините масово се възстановява след пандемията

Производството в общините масово се възстановява след пандемията

Произведената продукция в нефинансовите предприятия в страната достига 215 млрд. лв. през 2021 година. Столична община доминира с 81 млрд. лв. (близо 38% от общата в страната). Следват Пловдив (13 млрд. лв.), Варна (9 млрд. лв.)

Икономическата свобода в България отслабва

Икономическата свобода в България отслабва

Новото, 29-то издание на Индекса на икономическа свобода 2023 на фондация „Херитидж“ подрежда 176 държави по степента на икономическата свобода, която са постигнали. Скалата на индекса е от 0 (най-ниска свобода) до 100 т.

Минималната работна заплата – между популизма и реалността

Минималната работна заплата – между популизма и реалността

Популярните идеи и тази година са да се вдигне (до 780 лв.), да се вдигне с много (до 850 лв.) и една малко по-нова – да стане 50% от средната заплата в страната (до около 870 лв. по данни за Q3 2022)

Търсенето на труд нараства, но работната сила е силно ограничена

Търсенето на труд нараства, но работната сила е силно ограничена

Агенцията по заетостта публикува новото си анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила. То е проведено през септември и октомври 2022 г. и се отнася за търсенето на кадри

Ръст на желаещите да учат педагогически и медицински специалности

Ръст на желаещите да учат педагогически и медицински специалности

Рейтинговата система на висшите училища (РСВУ) показва цялостно подобрение на представянето на българските университети, както и засилване на връзката на образованието с пазара на труда. Намаляват студентите в едни от най-раздутите направления

Туристическият сектор преодоля последствията от пандемията

Туристическият сектор преодоля последствията от пандемията

Данните на НСИ за дейността на местата за настаняване за месец август допълниха информацията за летния сезон и вече с увереност може да се твърди, че туристическият сектор преодоля последствията от пандемията и ограниченията.