Българската компания, която открива нови лекарствени молекули

"Микар Иновейшън" има 10 създадени нови молекули и иска да утвърди България като хъб за развитие на биотехнологиите на Балканите

Димитър Димитров получава наградата си
Димитър Димитров получава наградата си
Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков
Стартъпът "Микар Иновейшън" (Micar Innovation) получи награда от Българската агенция за инвестиции на церемонията "Инвеститор на годината" 2018 за научно-изследователската си дейност. Компанията работи в сферата на биотехнологиите и инвестира в откриването на нови лекарствени молекули за различни заболявания. За постигнатото дотук и за предстоящите предизвикателства разговаряме със съоснователя на"Микар Иновейшън" Димитър Димитров.

- Г-н Димитров, как се роди идеята за създаването на Micar Innovation?

- "Микар Иновейшън" е вдъхновена и създадена от мен и моят партньор Филип Фратев, с когото преди 3 години решихме да обединим и приложим най-доброто от нашия опит и експертиза, а именно новите мощности/реалности на IT индустрията и традиционното R&D (научно-изследователска дейност). И двамата имаме зад гърба си над 20-годишен опит. Аз самият съм сериен предприемач в областта на оптимизация на бизнес процеси и иновации в различни области на науката, а Филип е специализирал  в различните етапи на разработването на лекарствени молекули в редица световно известни университети и научни институти.

Добавихме доста иновации и направихме всичко възможно да оптимизираме процеса на откриване на лекарствени молекули, което успяхме да докажем успешно в поредица от научни статии в известни тематични научни списания.

Събрахме доста качествен екип от учени и по този начин стана възможно да реализираме инвестиции в научно-изследователска дейност и в собственото ни портфолио от 10 нови лекарствени молекули за болести в различни терапевтични области. Последната година инвестираме и в разработване на изкуствен интелект в нашата област, който, въпреки че не е на този етап водещ в крайните решения, постепенно валидираме и определено се откриват нови възможности в бъдеще.

И всички тези усилия бяха забелязани. Световната агенция за анализи на пазара Roots Analysis публикува изследване за основните играчи при откриване на нови лекарствени молекули в световен мащаб за периода 2018–2030 г. Нашата компания е в Топ 250 в света. В друго проучване - на Deep Knowledge Analytics, сме в Топ 130 на компаниите в света в областта на изкуствения интелект в откриването на нови лекарствени молекули. Получихте награда и от БАИ за научно-изследователската си дейност и откриването на нови лекарствени молекули.

- Разкажете повече как точно вашата работа помага за лечението на заболявания.

- Болестта представлява най-общо мутация на определен ген. Целта на "Микар Иновейшън" е да намери нова лекарствена молекула, която да играе ролята на „ключ“, който да влезе в "ключалката" на конкретната генна мутация и да обърне процеса, така че от мутирал, генът да стане нормален, без отклонения. Така се лекува болестта. Важно е тази нова лекарствена молекула да е възможно най-малката молекула, за да се свърже само и единствено с мутиралия ген, без да засяга други гени. При засягане на повече гени може да говорим вече за токсичност.

След като сме открили възможно най-малката лекарствена молекула с конкретен терапевтичен ефект и без токсичност, получаваме извънклинично доказателство за концепция и патентоваме новата молекула за конкретна болест. Реално самото откриване е най-тежката и отговорна част от целия процес, тъй като търсим сред милиарди молекули конкретната нова лекарствена молекула за лечение на болестта, която до момента е била нелечима.

- Могат ли Вашите открития да се използват от големите фармацевтични компании и какво е тяхното приложение?


- Достигането на новооткрита лекарствена молекула до крайния пациент отнема няколко години, в които минава през различни предклинични и клинични изследвания, след което е необходимо да бъде одобрена като лекарство. Това е регулиран и труден научен процес, свързан с много инвестиции. Това, което ние създаваме сега, ще бъде налично на пазара след 3 до 5 години.

Първата фаза е изцяло засегната в основната дейност на "Микар Иновейшън", а именно откриване на нови лекарствени молекули (лекарствен дизайн), като даваме т.нар. неклинично доказателство на концепция. След като една молекула се открие и се идентифицира за конкретна терапевтична област, тя се патентова. Патентът става основния актив на компанията.

Следват още няколко фази като предклиничните изследвания при животни, попълване на документация към съответните отговорни лекарствени агенции (например FDA/EMA) за допускане до Клинична фаза 1 и последващите Клинични изпитвания на Фаза I, II, III, IV, където започват да се трупат допълнителни научни и клинични данни, т.е. постигаме клинично доказателство на концепция.

По всяко време след откриването на нова лекарствената молекула големите фармацевтични компании имат интерес да закупят лиценз за ползване на патента на лекарствената молекула или изкупуване на компанията, притежаваща патента (при наличие на достатъчно клинично доказателство на концепция). Тяхната цел е след това да доразвият новата лекарствена молекула, за да стигне до пациента. Това е един доста скъп и правно регулиран процес, който може да струва 1-2 млрд. долара (по данни на Nature).

- Как финансирате дейността си? Предстои ли да набирате нови инвестиции?

- Ние, като собственици на компанията, инвестираме вече над 3 години, като в резултат нашето портфолио обхваща 10 нови лекарствени молекули в различни терапевтични области като онкология, редки болести и дерматология. В момента с Филип сме единствени собственици на капитала на "Микар Иновейшън", което се дължи на желанието ни за постигане огромния социален ефект при разработване на новите лекарствени молекули, а не само водени от корпоративната печалба.

При всяка една новооткрита лекарствена молекула за определена болест ние регистрираме нов патент, който отделяме в нова дъщерна компания. Патентът е активът, на база на който компанията извършва набирането на инвестициите, необходими за покриване на следващите фази - Предклинични изследвания, Клинични изследвания фаза I,II,III,IV, за да може да достигне новото лекарство до крайния пациент.
Процесът по набиране на нов капитал е непрекъснат за всяка една нова лекарствена молекула. В момента преговаряме с огромен кръг от венчър фондове (инвеститори в рисков капитал - бел. ред.), различни специфични програми към инвестиционни банки и т.н. Постоянно сме в процес на набиране на нови инвестиции за следващите етапи. Както и сме отворени за партньорство.

В момента сме в процес на договаряне на партньорство за един доста интересен проект - прецизна медицина в областта на рак на гърдата. Доста предизвикателен проект, има 72 известни генни мутации и нашата цел е да намерим трайно решение на проблема с рака на гърдата.

- Колко хора са заети във Вашата компания и предстои ли да попълвате екипа си?


- "Микар Иновейшън" има доста изчистена корпоративна структура, основният научно-изследователски екип е окомплектован изцяло. Що се отнася до новите дъщерни компании, в които отделяме всеки актив (патент за нова лекарствена молекула - бел. ред.), там има непрекъснато нужда от партньори с огромна експертиза в конкретната терапевтична област, както и бизнес развитието. Така че непрекъснато сме в процес на търсене на качествени личности.

- Трудно ли се намират в България добри специалисти в сферата на биотехнологиите?

- Има много добри специалисти в България. Нуждата да се познаваме и работим заедно доведе до това, че с наши колеги и партньори в областта създадохме първия по рода си за България "Биотехнологичен и здравен клъстер". Поставили сме си за цел от една страна да позиционираме и популяризираме България като център на иновациите в областта на биотехнологиите и науките за здраве и живот, а от друга - да обединим усилията на специалисти, компании, учебни заведения и неправителствени организации в сектора, за да създаваме и превръщаме идеите в нови технологични продукти на пазара.

За кратко време успяхме да съберем изключително интересни и иновативни компании  - от такива, които се занимават с генетични изследвания, с 3D принтиране на човешки тъкани, със софтуерни решения за медицинска и доболнична помощ, с технологии в областта на телемедицината до фабрики за лекарствени продукти и  доказани учени, прославили българските биотехнологии по света.

Като Клъстер подкрепихме и създаването на Българско бионаучно общество, което обединява българите, учещи или работещи в бионаучната сфера в България и чужбина. За нас е важно да ги информираме и да им представяме възможностите за професионално развитие тук, така че те да имат възможността да се завърнат.

- Биотехнологиите са един от секторите с огромен потенциал. Как виждате развитието му у нас и може ли България да привлече повече подобни високотехнологични производства?

-Определено има потенциал, още повече че започнахме да работим с ключови партньори като „Биотех ателие“, Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност (BESCO), „София Тех Парк“ и др.

Ако има достатъчно инвестиции в областта на биотехнологиите, може да се постигне огромен ръст, тъй като това е област с огромна добавена стойност.

Биотехнологиите предлагат технологични решения за много от здравните проблеми и проблемите, свързани с ресурсите, пред които е изправен светът. Прилагането на биотехнологиите в първичното производство, здравеопазването и индустрията може да доведе до възникването на понятието биоикономика, където биотехнологиите допринасят за значителна част от икономическия продукт.

В момента в цяла Европа фондовете за дялов капитал инвестират приоритетно в технологии, като над 70% от вложените средства са към компании, които работят в сферата на информационните, комуникационните технологии и биотехнологиите.

Тук е моментът да спомена за един доста амбициозен проект на Клъстера. Става въпрос за картографиране на биотехнологичните мощности и възможности в страната ни в областта на биотехнологиите, посредством идентифициране на зони с потенциал за икономическо развитие. Това, което ще очакваме като резултати, е откриването на идентичността и уникалните предимства по региони в страната, както и позиционирането на България като възможен Балкански хъб в биотехнологиите. Естествено, отново и тук става въпрос за привличане на преки инвестиции, с което надяваме се догодина, да можем да се похвалим в престижния форум "Инвеститор на годината".


Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: лекарства | награда | интервю | иновации | Димитър Димитров | Инвеститор на годината | биотехнологии | Микар Иновейшън | молекули

ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини