Технологии / е-управление


Още от е-управление

Нова система ще следи разходите на администрацията за е-управление

Нова система ще следи разходите на администрацията за е-управление

Над 700 хил. лв. ще бъдат вложени в изграждането на електронна система, чиято цел е да помогне държавата в контролира при разходването на средствата за електронно управление и информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Мисия \"е-Правителство\"

Въпреки целенасочените информационни кампании на цялата територия на Европейския съюз (ЕС), в България терминът \"електронно правителство\" (е-Правителство) продължава да се асоциира с интернет