Александър Йоловски: е-управлението работи и други твърдения не отговарят на истината

Според него гражданите трябва да проявят активност и да настояват администрациите да предлагат е-услуги

Александър Йоловски: е-управлението работи и други твърдения не отговарят на истината

Снимка: ДАЕУ

Електронното управление работи и други твърдения просто не отговарят на истината. Това каза заместник-председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) Александър Йоловски по време на 19-ата годишна конференция по електронно управление под надслов „Е-управление - услуги за гражданите“.

Той изтъкна, че системите са налични и работят – проблемът е, че постиженията на електронното управление не се усещат от гражданите в тяхното ежедневие. В тази връзка е много важна ролята на гражданите, смята Йоловски. Те трябва да изискват от администрациите реално да използват компонентите на е-управлението и да предоставят е-услуги. Хората, от своя страна, също трябва да узреят за идеята и да започнат да си служат със съществуващите инструменти. Това „въпрос на лично желание и необходимост на гражданите“, смята зам.-председателят на Агенцията. 

За да онагледи думите си, по време на събитието Йоловски направи демонстрация на възможностите, които се предоставят към момента за гражданите, бизнеса и самите администрации. Става дума за средата за обмен между регистрите RegiX (https://regix-service.egov.bg/); модулите за е-Автентикация и за сигурно електронно връчване (e-Delivery), както и централния компонент на е-управлението за електронни плащания - портала за е-плащания https://pay.egov.bg/, който функционира като електронен портфейл за гражданите. Той показа приложението на всеки от тези компоненти в реално време.  
 
Йоловски все пак обърна внимание, че в момента няма единна национална схема за електронна идентификация за гражданите и бизнеса, а пълноценно е-управление без такива надеждни средства е невъзможно. Дотогава обаче човек може да се възползва от наличните идентификатори като квалифициран електронен подпис, ПИН и ПИК. „Изисква се активно гражданско участие“, изтъкна зам.-шефът на ДАЕУ. 

„Делът на активните потребители на онлайн услуги не надвишава 7%, а над 80% от пълнолетните българи все още предпочитат да получават услуги „на гише“, коментира и председателят на ДАЕУ Атанас Темелков. Той сравни тази статистика с друга, отразяваща активните потребители на интернет. В България има близо 4.6 млн. абонати на мобилен такъв и около 1.5 мл. На стационарен. 

„Всичко това показва, че каквито и системи да създадем и каквито и нови технологии да внедрим, ако не работим с гражданите и с администрациите, трудно бихме могли да постигнем сериозни постижения в областта на електронното управление“, каза още той. 

Все още има много неща за вършене преди да може да се каже, че системата за електронно управление функционира наистина пълноценно. Гражданите например имат възможност да заявяват и получават много услуги онлайн, но за повечето все още се изисква след това те да отидат на място и да удостоверят, че са ги получили. „Истинското е-управление обаче предполага администрациите да се научим помежду си да обменяме информация“, коментира Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общини в Република България (НСОРБ). 

По думите ѝ липсват две основни неща, за да има пълноценно електронно управление -  първото е свързаността между отделните институции и техните бази данни, второто е законодателната уредба, която е създадена за хартиена среда. За отпадането на изискването гражданите да предоставят свидетелство за съдимост например бе необходимо да се изменят около 60 норми. 

Остарялата нормативна база е най-тежката пречка пред ускореното намаляване на административното бреме, на свързването на първичните регистри и служебното предоставяне на информация. Именно т.нар. „специални закони“ изискват от гражданите да носят и да представят лично удостоверения на хартиен носител. „Дори една администрация да има възможност да достъпи съответната информация по служебен път, тя няма правното основание да го направи - това не е дефект на електронното управление, а на правната база, на начина на мислене и на самите „хартиени“ процеси. Това трябва да превъзмогнем колкото можем по-бързо“, коментира Александър Йоловски. 
Коментари: 0