2017-а година с най-много сделки за офиси за десетилетието

Най-динамично развиващите се офис зони в София са около 7-11 км на бул. „Цариградско шосе“, Бизнес Парк София и кв. „Хладилника“

2017-а година с най-много сделки за офиси за десетилетието

Снимка: Pixabay

Изминалата 2017 г. се характеризира с най-големия обем сключени сделки на пазара на офиси в страната за последното десетилетие. Той достига малко над 200,000 кв.м., като отбелязва ръст от 55%, спрямо предходната година. Най-мащабните сделки на пазара са на VMware, които заемат 22,290 кв.м. в мултифункционалния комплекс Garitage Park, на Teva във FPI Business Hub и на SiteGround в Real Site. И трите транзакции са с площи на етап „в строеж“. Това е информация от последния доклад на Colliers за развитието на пазара на офиси през второто полугодие на 2017 г.

Само за разглеждания период (второто полугодие на  2017 г.) брутният обем на сключените сделки възлиза на 107,600 кв.м., като нетно наетите площи са 93,500 кв.м. Свободните офиси в София са едва 9% през второто полугодие на миналата година. Това обуславя интереса към площи на етап „в строеж“, които към началото на 2018 г. са 383,000 кв.м.

Общо пазарът на офис площи клас А, Б и С в София достига обем от 2,000,000 кв.м.  - 4% ръст в предлагането за второто полугодие на 2017 г. Най-активни от страна на търсенето са компаниите от секторите „Информационни технологии“ (71%), „Професионални услуги“ (15%) и „Медицина и фармация“ (10%). Продължава трендът от 2016 г. на релокация и консолидация в една офис сграда, характерен за компании от аутсорсинг сектора. Той запазва най-голям дял от общо реализираните транзакции през втората половина на 2017 г. – 53%.

Най-динамично развиващите се офис зони в София са около 7-11 км на бул. „Цариградско шосе“, Бизнес Парк София и кв. „Хладилника“. В тях е концентриран 17% от общия обем площи в сектора, 65% от сградите в строеж, както и 39% от сключените сделки са с имоти, намиращи се в някоя от тези три зони. Повече от половината затворени транзакции с офиси са в периферията на столицата. В район „Център“ се наблюдава значителен ръст в предлагането – 16% за второто шестмесечие на 2017 г. или 39,500 кв.м. -  основно в резултат на завършването на Telus Tower.

През разглеждания период се регистрира слабо повишение на наемните нива на офис площи. Средно за клас А  офиси в „Център“ те са 15 евро на кв.м., а в „Широк център“ и „Периферия“ са 13 евро на кв.м.

По данни на Colliers през 2018 г. са планирани да влязат в експлоатация 158,000 кв.м. офис площи, като половината от тях вече са наети. Недостигът в предлагането на завършени клас А офис площи в краткосрочен план ще продължи, което ще привлече вниманието на все повече компании към сгради клас Б с добри локации и характеристики. Аутсорсинг секторът ще продължи да дефинира търсенето на офис пазара не само в столицата, но и в Пловдив, Варна и Бургас.

Коментари: 0