Виктор Данчев (3)

Слънце с големина на стотинка и охлюв, по-бърз от светлината

Слънце с големина на стотинка и охлюв, по-бърз от светлината

Слънце колкото стотинка и охлюв, движещ се по-бързо от светлината. С тези и други хипотези лекторите на започналия днес Софийски фестивал на науката предизвикаха въображението на посетителите и обогатиха знанията им

Българската Spaceport Academy е първа стъпка към опознаването на Космоса

Българската Spaceport Academy е първа стъпка към опознаването на Космоса

Порталът Spaceport идва като следствие от образователната ни програма „Космически предизвикателства“ и дава достъп до над 150 часа лекции и видео материали под формата на интерактивен онлайн курс

Възраждането на дирижаблите

Вероятно едно от най-вълнуващите събития в света на интернет през последните месеци е обявяването на плановете на Google да се заеме с покриването с достъп до мрежата на слабо развити региони в Африка. Амбициозният проект обещава да промени облика на с