ДФЗ (190)

ДФЗ удължи срока за кандидатстване за безвъзмездна помощ за промоции на вино

ДФЗ удължи срока за кандидатстване за безвъзмездна помощ за промоции на вино

Първият прием по мярката „Популяризиране в трети държави“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. за 2020 г. ще бъде отворен от 17 февруари до 31 март 2020 г., а не както бе обявено по-рано – до 6 март

Фонд „Земеделие“ ще намали субсидиите за опожарени парцели

Фонд „Земеделие“ ще намали субсидиите за опожарени парцели

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще налага глоби за палене на земеделски площи и ще ореже субсидиите за парцелите, които се опожаряват преди подаването на заявления по схемите на директните плащания