ДФЗ е изплатил над 844 млн. лв. по селската програма през 2019 г.

Преведените субсидии за директни плащания възлизат на 1.5 млрд. лв.

ДФЗ е изплатил над 844 млн. лв. по селската програма през 2019 г.

Снимка: pixabay

1204 ~ 1 мин. четене

През миналата година са подписани 1378 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и са изплатени 844 340 088 лв. Това сочат данни от Годишния отчет на Държавен фонд „Земеделие и Разплащателната агенция за 2019 г.

В кампания 2019 по схеми и мерки, администрирани по линия на директни плащания, са приети 106 726 заявления. Преведените субсидии за директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) възлизат на 1 528 739 225 лв.

Изплатените суми по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми през 2019 г. възлизат на 56 978 490 лв., от които 35 220 486 лв. са от ЕФГЗ и 21 758 004 лв. - национални средства.  Извършените плащания по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 са общо 32 573 992 лв.

По инвестиционните схеми за подпомагане към 31 декември 2019 г. са постъпили плащания в размер на 1 866 658 лв. През отчетния период са погасени 153 кредита и са отпуснати 144 нови на стойност 813 323 лв. През миналата година са изплатени 154 029 152 лв. по 26 схеми за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 30 568 земеделски стопани, става ясно още от доклада на ДФЗ.

Подкрепи Economic.bg