ДФЗ изплати над 1.1 млн. лв. на земеделците по подмярката COVID 1

ДФЗ изплати над 1.1 млн. лв. на земеделците по подмярката COVID 1

Снимка: Unsplash

Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 1.1 млн. лв. по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“ по ПРСР 2014-2020 г. Субсидии получиха 625 земеделски стопани.

Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума. Таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмярка COVID 1 е не повече от левовата равностойност на 7000 евро. 

Средствата са изплатени за дейности в секторите „Растениевъдство“, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“.

Коментари: 0