Кристиан Костов (3)

Развеждаме индийски туроператори из България

От 30 август до 4 септември ще се проведе обиколка на България, организирана от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), за група от 9 водещи индийски туроператори. Сред тях са мениджъри от компании, чиято дейност е насочена към реализиране