Министерство на околната среда и водите (9)

МОСВ отпуска 300 млн. лв. за озеленяване на закрити бунища

МОСВ отпуска 300 млн. лв. за озеленяване на закрити бунища

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отпуска на общините общо 300 млн. лв., за да закрият и рекултивират стари общински депа, които вече не отговарят на изискванията. Средствата също така ще бъдат използвани

София се надява на европари за спортни площадки и съоръжения до 2018 г.

София се надява на европари за спортни площадки и съоръжения до 2018 г.

Градът ще трябва да е наситен със спортни събития и здравословен начин на живот, казва пред Kmeta.bg общинският съветник Анатоли Илиев за подготовката за Европейска столица на спорта