София (2447)

Столична община въвежда солидарна отговорност за „скритите дефекти“

Столична община въвежда солидарна отговорност за „скритите дефекти“

Столична община вече е готова с промените в Закона за устройство на територията, както и с две наредби , с които да се засили отговорността на всички участници в строителния процес