Централен депозитар (18)

АИКБ настоява да не се национализират боновите книжки

АИКБ настоява да не се национализират боновите книжки

Да се оттегли Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“, и да не се отнемат по този начин боновите книжки на българите. За това настоява Асоциация на индустриалния капитал

Правим справка за собствеността на акции вече и с електронен подпис

Правим справка за собствеността на акции вече и с електронен подпис

Централен депозитар направи електронната услуга за справка за собственост на акции достъпна и с квалифициран електронен подпис (КЕП). От днес всеки, който разполага с КЕП, може да се информира за притежаваните финансови инструменти

\

\"Централен депозитар\" създаде електронна платформа за провеждане на общи събрания

Централен депозитар създаде Eлектронна платформа за провеждане на общи събрания (ЕПОС). Платформата предоставя качествено нови възможности за публичните компании, като ползволява всички дейности свързани с организация

Сделките с ценни книжа ще могат да се приключват три пъти дневно

Сделките с ценни книжа ще могат да се приключват три пъти дневно

От 18 септември сделките с ценни книжа в България вече ще могат да се приключват три пъти на ден, т.е. с един повече. Това става възможно с промяната на графика на Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS)

Централен депозитар вече предоставя ежедневно статистика за свободно търгуемите акции на публичните дружества

Централен депозитар вече предоставя ежедневно статистика за свободно търгуемите акции на публичните дружества

Статистиката съдържа данни за размера на емитента, емисията, броя на регистрираните финансови инструменти от тази емисия, фрий флоута и броя на акционерите