Централен депозитар вече предоставя ежедневно статистика за свободно търгуемите акции на публичните дружества

Статистиката съдържа данни за размера на емитента, емисията, броя на регистрираните финансови инструменти от тази емисия, фрий флоута и броя на акционерите

Централен депозитар вече предоставя ежедневно статистика за свободно търгуемите акции на публичните дружества
864 ~ 1 мин. четене
Централният депозитар започва да публикува ежедневно статистика за фрий-флоут на публичните дружества.

„Убедени сме, че достоверната и своевременно предоставена информация е от ключово значение при вземането на правилни инвестиционни решения. Затова и следваме последователно своята политика за осигуряване на публични услуги, които да подпомагат развитието на устойчив капиталов пазар в България.“, каза г-н Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар. 

Статистиката съдържа данни за размера на емитента, емисията, броя на регистрираните финансови инструменти от тази емисия, фрий флоута и броя на акционерите. 

Информацията е достъпна на интернет страницата на Централен депозитар, в меню “Статистика“, раздел “Фрий флоут“, на този линк.
Подкрепи Economic.bg