електрическа енергия (8)

ЧЕЗ Трейд - лидер по рождение

ЧЕЗ Трейд - лидер по рождение

“ЧЕЗ Трейд България” ЕАД е първият лицензиран търговец на електрическа енергия за крайни клиенти в България. Компанията е 100% собственост на ЧЕЗ, а.с., Прага

Продажбите на "Стара планина" растат през цялото тримесечие

Продажбите на публичния машиностроителен холдинга "Стара планина Холд" АД са се увеличавали през цялото трето тримесечие. За деветмесечието консолидираните продажби на компанията нарастват с 6.7% на годишна база до 134.53 млн. лв. Очакванията на дружес