замърсяване (98)

Глобалните емисии на CO2 са рекордно високи през 2018 г.

Глобалните емисии на CO2 са рекордно високи през 2018 г.

Въпреки повишените призиви за намаляване на глобалните емисии в светлината на изменението на климата, свързаните с енергията емисии на въглероден диоксид в световен мащаб са нараснали с 1,7% миналата година

ЕК: България не прави почти нищо срещу замърсяването

ЕК: България не прави почти нищо срещу замърсяването

Въпреки продължаващите инвестиции в изграждането на необходимата инфраструктура, подкрепена главно с финансиране от ЕС, България все още изостава значително от стандартите за пречистване на градските отпадъчни води.