замърсяване (98)

Суперкомпютър ще прогнозира замърсяването на въздуха в София

Суперкомпютър ще прогнозира замърсяването на въздуха в София

Мръсният въздух и увеличаването на фините прахови частици са тема, която през последните седмици е на фокус в страната. Рекордно ниските температури тази зима и засиленият трафик доведоха до тревожно високи нива на запрашеност.