междуфирмена задлъжнялост (11)

Оборотният капитал на българските фирми се блокира за все по-дълго

Оборотният капитал на българските фирми се блокира за все по-дълго

Компаниите в България оставят прекалено дълго несъбрани задълженията, които други фирми имат към тях, като по този начин те блокират свой оборотен капитал за дълго време. За България средният период за блокиране на въпросните

Банките все повече разчитат на колекторските агенции

Банките все повече разчитат на колекторските агенции

Българските банки през 2018 г. сериозно са увеличили обема лоши вземания, които възлагат на колекторските агенции. Това, наред с рекордна в исторически план сделка с небанкова кредитираща институция

Увеличават се фирмите, които не могат да погасят задълженията си

Увеличават се фирмите, които не могат да погасят задълженията си

Въпреки че вчера Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) обяви, че финансовият обем на възложените към колекторски компании случаи е намалял наполовина през първата половина на година, предстои ръст на

Предприемчивите имат все по-добри резултати

- Г-жо Виденова, прогнозирате, че след излизането на Еврозоната от рецесия през следващата година икономическия ръст ще се ускори. Кои ще са факторите, които ще изтеглят икономиката на валутния съюз? В Еврозоната има различни страни, които влияят на ди