образователна реформа (3)

Ще има ли реформа на висшето образование през 2019 г.

Ще има ли реформа на висшето образование през 2019 г.

В проекта за държавния бюджет за 2019 г. се предвижда реформата на висшето образование да продължава в посока финансиране, определено въз основа на комплексна оценка на качеството на обучение